உங்கள் தொகுதியைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள

உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விவரங்களையும் தெரிந்துக் கொள்ள , கீழுள்ள மெனுவை கிளிக் செய்து உங்கள் தொகுதியை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

About Chennai central :

52Total Voters

98Male Voters

51Female Voters

உங்கள் தொகுதியைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள

உங்கள் வேட்பாளரை பற்றி தெறிந்துகொள்ள

மக்களவை தேர்தலுக்கான ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் நிற்கும் அனைத்து வேட்பாளர்களின் பட்டியலைக் காணவும். அனைத்து விவரங்களையும் பெற்றுத் தெரிந்த முடிவை எடுக்கவும்.

Add Candidates to compare here

Know your party

Sun news live